zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Poradnictwo kariery

Czym jest poradnictwo kariery?

To PROCES planowania, konstruowanie przyszłości zawodowej i wyposażenie BENEFICJENTA w narzędzia, dzięki którym spełni sięw wykonywanej pracy, zachowa odpowiednią motywację i nie wypali się zawodowo lub jeśli tego wymaga sytuacja wprowadzi na wybraną przez beneficjenta ścieżkę zmiany.
Planowanie kariery przypomina podróżowanie samochodem, co więcej samochodem terenowym.
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, próbując radzić sobie w tak zmiennej i trudnej do przewidzenia rzeczywistości, chcąc „po niej” swobodnie podróżować, musimy umieć jednocześnie prowadzić naszą karierę (samochód), będąc przygotowanym na różnorodne wyboje i niespodziewane zakręty, czytać dostępne mapy i ciągle dopasowywać się do przestrzeni, która w każdym momencie może ulec radykalnej zmianie . Co więcej, jak pisze Zygmunt Bauman, chcąc radzićsobie z własnym życiem, musimy nie tylko umieć czytać mapy i codziennie je aktualizować, ale musimy równieżpogodzićsięz tym, że za każdy wybór w tej kwestii, ponosimy całkowitą odpowiedzialność
(Bauman 2009, s. 37). Jest to tym trudniejsze, że dziś, choć istnieją „nawigac je”naprowadzać nas w trakcie wybranej trasy do niemalże każdego celu, wybór celu podróży, typu trasy, momentu jej rozpoczęcia oraz środka lokomocji to coraz bardziej samodzielne zdanie, do którego nadal nie jesteśmy wystarczająco przygotowani. Wybierając własnąmapężycia/ kariery, nie tylko sami musimy nieustannie ją modyfikować i korygować jej kształt, ale także nikt nie jest w stanie podpowiedzieć nam dokąd ona nas zawiedzie, sprawdzamy to każdego dnia, podążając mniej lub bardziej świadomie wybraną drogą.
(Minta J. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZIU, W-wa 2012)
Dobrze zaplanujesz karierę, gdy:
• zadbasz o rozwój, pogłębianie wiedzy przez całe życie,
• obudzisz w sobie kreatywność,
• nauczysz się pracy pracy w zespole,
• zrozumiesz specyfikę pracy na wybranym stanowisku,
• realnie spojrzysz na oczekiwania wobec pracodawcy,
• zadbasz o doświadczenie życiowe i zawodowe (także wszelką działalność w, np. wolontariacie, akcjach szkolnych i pozaszkolnych),
• dobre wyniki na świadectwie,
• posiądziesz biegłą znajomość technologii informacyjnych,
• zrozumiesz, czym jest odporność na stres
• poznasz krajowe ramy kwalifikacji i ofertę szkół oraz warunki rekrutacji.

W zakładce znajduje się kilka testów (MOGĘ, CHCĘ, POTRZEBA,SAMOPOZNANIE, CO JEST DLA MNIE WAŻNE W PRACY,CO WPŁYWA NA ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ, MOJE WARTOŚCI I PRZEKONANIA SAMOOCENA KOMPETENCJI, KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ, PROFIL INTELIGENCJI WIELORAKIEJ, KWESTIONARIUSZ ­MOJA KARIERA, ROLE W GRUPIE), dzięki którym poznasz swoje predyspozycje i zasoby, jest tam też link do strony www.koweziu.edu.pl Tam znajdziesz informacje o rynkach pracy, zawodach, szkołach oraz ciekawe gry i filmy.

TESTY: